Wednesday, March 26, 2008

Disaster In KFC Ayer Tawar
Occasion: Kuan Siong and Chin Long 18th Birthday
Venue: KFC Ayer Tawar (Perak)
Participant: Siew Loong, Chian Yin, Ming Sie, Heng Chiang, Zen Hing, Alan Chen, Huei Sen, Surianti, Uma, Rahima, Hazirah, Kalaiarasan, Kuan Siong, Chin Long, Yun Loi, Wei Kien

No comments: